Praktisk info

Konsultation
Konsultation efter aftale i tidsrummet 09.00 – 11.00 og 14.30 til 16.00.

Åben konsultation hver dag mellem 11.00 og 12.00.

Telefonkonsultation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00 – 09.00 og igen kl. 12.30 – 13.00. Her sidder lægen ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden, indtil kl. 13.00.
Herefter er telefonsvareren sat på indtil kl. 14.30, men ved behov for akut lægehjælp kan der ringes på 2426 2055

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet “Selvbetjening – Log på” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen.

Klik på menupunktet og opret dig som bruger.

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 150 300.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk

Tidsbestilling og receptfornyelse I tidsrummet 09.00 – 13.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Mellem kl. 13 og 14.30 kan der ved behov for akut lægehjælp ringes på 2426 2055

Fokus på vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner).

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde hos sekretæren i lægehuset og KUN til 1 måned af gangen. Receptfornyelse kan derfor ikke længere ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation i lægehuset.

Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som på en god måde forklare baggrunden for dette tiltag. Denne folder kan fås i lægehuset. De væsentligste punkter er dog refereret her:

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner). Vejledningen anbefaler at bruge sovemedicin i højst 1-2 uger og  angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade – f.eks i trafikken, for at falde, og øget risiko for at blive sløv og ukoncentreret.

Medicinen virker bedst i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet. Mange patienter oplever det er en lettelse at komme fri af medicinen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

– svimmelhed, – døsighed, – hukommelsesbesvær og  koncentrationsbesvær.

Man opdager ikke nødvendigvis at man er påvirket af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, søvnbesvær og indre uro. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.

 
KØREKORTREGLER SKÆRPET ENDNU EN GANG VED BRUG AF HURTIGTVIRKENDE, STÆRK SMERTESTILLENDE MEDICIN.